O nas

11698499_1611409725813748_2456953812179747102_n

Rozwój turystyki, kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu Ponidzia ze szczególnym uwzględnieniem terenów uzdrowiskowych, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, to jeden z celów zawiązania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Moc Ponidzia”. Ponadto: integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym południowej części województwa świętokrzyskiego, zwiększenie liczby turystów odwiedzających region, poprawa infrastruktury turystycznej regionu, rozwój kultury i dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Inicjowanie, tworzenie, wspomaganie i współpraca z innymi strukturami działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki, sportu, rekreacji, lecznictwa uzdrowiskowego oraz działania w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości i promocji nowych technologii i innowacyjnych przedsięwzięć, to kolejne zadania jakie stoją przed stowarzyszeniem.

Turystyka jest jednym z priorytetów rozwoju naszego regionu w tym gminy Busko-Zdrój, stąd konieczność integracji działań samorządów, podmiotów gospodarczych organizacji pozarządowych oraz innych instytucji w zakresie rozwoju turystyki i zapewnienia kompleksowej oferty turystycznej.