Zarząd

Członkowie

Dąbal Robert
PREZES ZARZĄDU

Kępczyk Karolina
WICEPREZES ZARZĄDU

Patrzałek Edyta
SKARBNIK

Donoch Małgorzata
SEKRETARZ

Strach Piotr
WICEPREZES ZARZĄDU

Sempioł Tadeusz
CZŁONEK ZARZĄDU

Kafara Anna
CZŁONEK ZARZĄDU

Janik Zbigniew
CZŁONEK ZARZĄDU


Komisja rewizyjna

Jakubowski Gerard

Korepta Grażyna

Ciećko Wioletta Jadwiga